Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki: Recent submissions